Regulamin sklepu internetowego sklepkwiatpaproci.pl

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne Twoje i Nasze uprawnienia i obowiązki. Jeśli chcesz dokonać zakupów w naszym Sklepie musisz zapoznać się wcześniej z Regulaminem i zaakceptować go.

Spis treści:

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   
 • 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE Internetowym I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY   
 • 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU   
 • 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA PRODUKTU   
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 • 6. Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklepkwiatpaproci.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo wielobranżowa Inwestkeler Ltd S.J. adres miejsca prowadzenia działalności plac Jagiełły4/5, 47-400 Racibórz,NIP 639 194 73 03, adres poczty elektronicznej: kwiatpaprociraciborz@gmail.com numer telefonu: 603063648 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów sklepkwiatpaproci.pl jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4 Informacje o produktach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że wysłanie przez Ciebie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z nami umowy sprzedaży wybranych przez Ciebie produktów. Umowę zostaje zawarta z momentem potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez nas. Po zawarciu umowy, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym informacje o kupionych produktach, cenie i terminie dostawy.

1.5 Produkty, które oferujemy w Sklepie Internetowym mogą się nieznacznie różnić od tych widocznych na zdjęciach na stronie internetowej, zwłaszcza w przypadku roślin doniczkowych. 1.6 Wybór niektórych opcji na Stronie może Cię przenieść na inne strony np. na strony operatorów płatności. Regulamin ma zastosowanie tylko do strony Sklepu i nie obowiązuje na innych stronach www. 

1.6. Definicje:

1.6.1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.6.2. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.6.3. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
1.6.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6.5. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.6.6. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – przedsiębiorstwo wielobranżowe Inwestkeler Ltd S.J. 
1.6.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.6.8. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.6.9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.6.10. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.6.11. E- FAKTURA – faktura wystawiana w formie elektronicznej.
1.6.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.6.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE Internetowym I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


2.1 W celu złożenia Zamówienia musisz wejść na stronę internetową www.sklepkwiatpaproci.pl dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Ci komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Internetowej. Wybór produktów, które chcesz kupić jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.2 Aby zawrzeć z nami umowę sprzedaży należy nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy” lub „PayPal”. W przypadku wyboru opcji „Przejdź do kasy” zostaniesz prześniony do okna formularza Zamówienia, a w przypadku wyboru „PayPal” do strony tego operatora płatności. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub „PayPal”– masz możliwość zmiany wybranych produktów, ich ilości lub modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej.Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy” zostaniesz poproszony o:uzupełnienie formularza Zamówienia o niezbędne dane, w tym Twoje dane teleadresowe;wybór opcji dostawy i płatności,zaakceptowanie i wysłanie Zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam i płacę”, każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia, po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych zostanie Ci przedstawione podsumowanie Zamówienia.Składając Zamówienie możesz całkowicie dobrowolnie pozwolić nam zapamiętać Twoje dane dla kolejnych Zamówień. Pozwoli nam to w przyszłości przyspieszyć proces uzupełniania formularza Zamówienia. 

2.3 Składając Zamówienie, składasz nam ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Ciebie produktów, na warunkach wskazanych w Zamówieniu. 

2.4 Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy nami dochodzi po potwierdzeniu przez nas otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia. 

2.5 Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawartej umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz wysyłane jest na Twój adres e-mail, podany przez Ciebie podczas składania Zamówienia. W konsekwencji zostanie Ci przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy wraz z jej treścią. 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

3.1 Dostępne metody płatności:
przelew na nasz rachunek bankowy za pomocą PayPal;
przelew na nasz rachunek bankowy za pomocą Przelewy24;

3.2 Dostępne metody dostawy produktów:

 • odbiór osobisty w naszym sklepie stacjonarnym. Po otrzymaniu informacji, że Twoje zamówienie jest gotowe, masz 48h, aby je odebrać. 
 • darmowy dowóz na terenie Raciborza +10km w obrębie Racibórza
 • przesyłka kurierska inpost

3.3 Oferujemy dostawy produktów wyłącznie na terytorium Polski.Termin skompletowania Zamówienia wynosi od jednego (1) do czterech (4) dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia. Wysyłki roślin realizowane są w dni robocze od poniedziałku do środy, wysyłki samych osłonek i akcesoriów realizowane są w dni robocze od poniedziałku do czwartku.

3.4 Termin realizacji dostawy przez kuriera wynosi od jednego (1) do dziesięciu (10) dni roboczych licząc od dnia otrzymania wynagrodzenia za zakupione produkty.

3.5 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się cena za produkt oraz koszt dostawy. Koszt dostawy i płatności jest zawsze widoczny dla Ciebie w formularzu Zamówienia, na etapie składania Zamówienia oraz w podsumowaniu Zamówienia. 

3.6 Podane przez nas ceny w polskich złotych są cenami brutto

3.7 Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wpisałeś odpowiednie dane w formularzu Zamówienia to na Twoją prośbę wystawimy Ci fakturę VAT. Jeśli jesteś Konsumentem to sprzedaż jest dokumentowana za pomocą paragonów. Faktury i paragony doręczamy w formie papierowej wraz z produktami.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA PRODUKTU

 4.1 Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta informujemy Cię, że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży roślin ze względu na to, że jest to towar ulegający szybkiemu zepsuciu i mający krótki termin przydatności.

4.2 Jeśli jesteś Konsumentem masz natomiast prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych w przypadku innych niż rośliny produktów. Postanowienia tej sekcji mają zastosowanie tylko do Konsumentów.

4.3 Bieg 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się: od dnia odebrania Zamówienia przez Ciebie lub przez innego domownika pod wskazanym w Zamówieniu adresem.

4.4 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia musisz nam złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie może (ale nie musi) zostać złożone z wykorzystaniem formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży możesz nam złożyć: wysyłając je pocztą lub kurierem wraz z produktem na nasz adres; Kwiat Paproci, ul. Opawska 11, 47-400 Racibórz oraz na adres email: sklep-kwiatpaproci; 

4.5 Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone za pomocą wiadomości e-mail, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie informacji o odstąpieniu za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail przesłanej na Twój adres podany w oświadczeniu.

4.6 Żeby zachować 14-dniowy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wystarczy, że wyślesz nam swoje oświadczenie przed upływem tego terminu w dowolny sposób wskazany powyżej.

4.7 Skutkiem skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia jest to, że umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży to:zwrócimy Ci niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia przez nas produktów;płatność zwrócimy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu;będziesz zobowiązany niezwłocznie, nie później niż czternastego (14) dnia od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić nam produkty, odsyłając je na nasz adres Kwiat Paproci ul. OPAWSKA 11, 47-400 Racibórz. 

4.8 Termin zwrotu jest zachowany, jeżeli odeślesz nam produkt przed upływem terminu czternastu (14) dni;koszty zwrotu produktów w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży będziesz musiał ponieść samodzielnie. 

4.9 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

4.10 Jeżeli produkty dotrą do nas uszkodzone lub zniszczone możemy zwrócić część środków, która odpowiada wartości uszkodzenia lub w ogóle odmówić zwrotu w przypadku zniszczenia.

REKLAMACJA PRODUKTU

4.11 Masz prawo do złożenia reklamacji otrzymanego produktu drogą kurierską:

4.12 W reklamacji musisz odnieść się do:

 • informacji dotyczącej wady produktu i daty wystąpienia wady
 • określania sposobu usunięcia wady lub sposobu rozwiązania sytuacji
 • przekazania danych kontaktowych 

4.13 Jeśli zechcesz wykonać uprawnienia konsumenta tytułem rękojmi, po otrzymaniu od takiej informacji będziesz zobowiązany dostarczyć nam wadliwy produkt na nasz koszt. 

4.14 Zobowiązujemy się ustosunkować do Twojej reklamacji w terminie do 30 dni a daty jej złożenia. 

5. POSTANOWANIA KOŃCOWE

5.1 Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

5.2 Wszelkie spory powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.